Secretess

§1 Information om behandling av personuppgifter

 1. Nedan informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter när du använder våra webbplatser. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras till dig som person, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende, IP-adress.
 2. Personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7 i Dataskyddsförordningen (GDPR) är:
  REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de
 3. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på ovanstående postadress med tillägget ”Datenschutzbeauftragter” eller på följande e-postadress:
  dataprivacy@rems.de

§2 Den registrerades rättigheter

 1. Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:
  • Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR)
  • Rätt till rättelse eller radering (artikel 16 och 17 GDPR)
  • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR)
  • Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21 GDPR)
  • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)
 2. Du har också rätt att lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskydd (artikel 77 GDPR).
 3. Rätt att göra invändningar
  Såvida dina personuppgifter behandlats på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1 f GDPR, har du enligt artikel 21 GDPR rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, såvida det förekommer skäl till detta som grundar sig på din specifika situation eller invändningen riktar sig mot direkt marknadsföring. I det senare fallet har du en generell rätt att göra invändningar, som ska förverkligas av oss utan att du behöver uppge din specifika situation. Om du vill använda din rätt att återkalla eller göra invändningar mot behandlingen, räcker ett e-postmeddelande till dataprivacy@rems.de.

§3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

 1. Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar ut information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill besöka vår webbplats, samlar vi in följande data, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna ska kunna visa vår webbplats och garantera stabiliteten och säkerheten (rättslig grund är artikel 6.1 f GDPR):
  • IP-adress
  • Datum och tid för förfrågan
  • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
  • Innehållet i begäran (konkret sida)
  • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • Överförd datamängd
  • Webbplats varifrån begäran kom
  • Webbläsare
  • Operativsystem och dess gränssnitt
  • Språk och webbläsarprogramvarans version
 2. Förutom de ovannämnda uppgifterna lagras webbkakor på din dator när du använder våra webbplatser. Webbkakor är små textfiler som lagras på din hårddisk av din webbläsare och som överför viss information till den aktör som tillhandhållit webbkakan (i detta fallet vi). Webbkakor kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De syftar till att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt.
 3. Användning av webbkakor:
  1. Våra webbplatser använder följande typer av webbkakor, vars omfattning och funktion förklaras nedan.
   • Tillfälliga webbkakor (se b)
   • Permanenta webbkakor (se c)
   • Tredjepartskakor (se d)
  2. Tillfälliga webbkakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit hör bl.a. sessionskakorna. Dessa sparar ett s.k. session-ID, med hjälp av vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan samordnas med den gemensamma sessionen. Din dator kan då identifieras när du återvänder till vår webbplats. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
  3. Permanenta webbkakor raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera med webbkakan. Du kan alltid radera webbkakorna i webbläsarens säkerhetsinställningar.
  4. Tredjepartskakor erbjuds av externa leverantörer som inte är ansvariga för webbplatsen. De används för identifiering för räckviddsmätningar eller för marknadsföringsändamål. Dessa sätts endast om du gett ditt uttryckliga tillstånd eller om du själv har aktiverat tredjepartsinnehållet med motsvarande symboler på webbplatsen (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 4. Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter egna önskemål och t.ex. blockera användningen av tredjepartskakor eller alla webbkakor. Vi upplyser dig om att du eventuellt inte längre kan använda alla funktionerna på den här webbplatsen om du blockerar webbkakorna.

§4 Andra funktioner och erbjudanden på våra webbplatser (tjänsteportal, rekryteringsportal eller webbutik)

 1. Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta måste du normalt lämna fler personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla den aktuella tjänsten.
 2. För att kunna tillhandahålla vissa tjänster använder vi oss av externa tjänsteleverantörer. Vi har noggrant valt ut dessa leverantörer och gett dem i uppdrag att tillhandahålla tjänsten. De är också bundna av våra instruktioner.
 3. Om en tjänsteleverantör eller partner är baserad i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, informerar vi dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av den aktuella tjänsten.

§5 Återkallande eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter

 1. Om du gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter, kan du återkalla detta när som helst. Återkallandet gäller framåt i tiden och dina personuppgifter får inte längre behandlas från och med tidpunkten för återkallandet.
 2. Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning, kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket alltid framgår i den följande beskrivningen av funktionerna. Vid utövandet av denna rätt till invändning ber vi dig förklara anledningen till att vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som skett. Om du lämnar in en motiverad invändning, kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller anpassa databehandlingen eller informera om våra tvingande skäl till att fortsätta behandlingen.
 3. Du kan självfallet när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål.
 4. Invändningen eller återkallelsen ska skickas till de kontaktadresser som anges i § 1.

§6 SSL- eller TLS-kryptering

 1. Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll använder vi SSL- eller TLS-kryptering på vår webbplats. På detta sätt kan förfrågningar via kontaktformuläret eller beställningar överföras säkert via webbplatsen. Du känner igen SSL- eller TLS-krypteringen på tillägget ”https://” i webbläsarens adressrad och den låsta hänglåssymbolen intill denna.
 2. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad, kan data laddas upp till oss via webbplatserna utan att de kan läsas av tredje part.

§7 E-postkontakt och användning av kontaktformuläret, beställning av reklammaterial

 1. För att komma i kontakt med oss kan du använda kontaktformuläret eller den angivna e-postadressen. Personuppgifter som namn, e-postadress eller telefonnummer behandlas då. De uppgifter som du lämnat används uteslutande för att kontakta dig och för att behandla din relaterade förfrågan.
 2. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att ta kontakt med dig och behandla din förfrågan enligt artikel 6.1 f GDPR.
 3. Om förfrågan via kontaktformuläret eller e-postmeddelandet leder till ett ingånget avtal, är behandlingen av de tillhandahållna uppgifterna nödvändig för att uppfylla avtalet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b GDPR.
 4. Du kan beställa reklammaterial genom ett formulär som finns på vår webbsida. Vilka uppgifter som samlas in framgår av formuläret. Databehandlingen sker enligt artikel 6.1 f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse att behandla din förfrågan samt enligt artikel 6.1 b GDPR för att genomföra åtgärder före avtalet.

  De personuppgifter som samlas in av oss kommer att raderas automatiskt efter att de begärda dokumenten har skickats, förutsatt att det inte finns någon lagstadgad lagringsskyldighet eller om du har samtyckt till ytterligare behandling av dina personuppgifter utöver förfrågan.
 5. De personuppgifter som tillhandahållits för ovannämnda ändamål kommer att behandlas tills de inte längre är nödvändiga eller du återkallar ditt samtycke till behandling. Ändamålet upphör när användarens förfrågan har slutbehandlats och det därför inte längre finns något behov att kontakta honom eller henne.
 6. Invändningen eller återkallelsen ska skickas till de kontaktadresser som anges i § 1.

§8 Inställningar för att ta emot e-post (abonnemang)

 1. På vår webbplats kan du göra olika inställningar för mottagning av e-post, t.ex. mottagning av information och erbjudanden om produkter och tjänster. Om du vill ta emot e-post från oss, samlas personuppgifter in. Din e-postadress är nödvändig för att kunna skicka ut information och erbjudanden.
 2. Om du inte loggat in med ditt användarkonto, använder vi oss av den s.k. dubbla opt-in-metoden. Vid skickar då ett meddelande med en bekräftelselänk till den e-postadress du angett. Om du bekräftar länken, aktiveras dina inställningar för att ta emot e-post och tiden för ändringen registreras. Dessa uppgifter fungerar som underlag för ändring av dina inställningar om mottagning av e-post och för att upptäcka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.
 3. Den rättsliga grunden för behandling av dessa data är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot e-post. Du kan skicka återkallandet till de kontaktadresser som anges i § 1 eller genom att bekräfta avanmälningslänken i det aktuella e-postmeddelandet. Om du har ett användarkonto hos oss, kan du när som helst se, komplettera eller återkalla ditt samtycke i https://www.rems.de/subscriptions/manage.

§9 Deltagande i kampanjer

 1. På vår webbplats kan du delta i tävlingar eller andra kampanjer från vårt företag. Förutsättning för detta är att du skapar ett personligt användarkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av formuläret. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter.
 2. Databehandlingen för ändamålet att skapa ett användarkonto och för bearbetning av ditt deltagande i en kampanj sker enligt artikel 6.1 b GDPR för att uppfylla ett ingånget avtal med dig resp. genomföra åtgärder före avtalet på grund av din registrering resp. ditt deltagande i den berörda kampanjen.
 3. Det är alltid möjligt att göra ändringar i användarkontot eller radera det.
 4. Vi raderar dina personuppgifter så snart du meddelar oss att du önskar det (t.ex. via e-post till dataprivacy@rems.de) och det inte möter något hinder på grund av skatte- eller handelsrättsliga lagringsskyldigheter.

§10 Serviceportal (service.rems.de)

 1. Vi erbjuder användare och intresserade av vår serviceportal möjligheten att skapa ett användarkonto. Det är då nödvändigt att samla in och behandla personuppgifter som namn, adress, e-postadress osv. Vilka uppgifter som samlas in framgår av formuläret. Uppgifter som krävs för att hantera tjänsten är markerade som obligatoriska fält. Alla andra uppgifter är frivilliga. Den rättsliga grunden för detta är nödvändigheten för att uppfylla ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR.
 2. Det är alltid möjligt att göra ändringar i användarkontot eller radera det.
 3. Vi raderar dina personuppgifter så snart du meddelar oss att du önskar det (t.ex. via e-post till dataprivacy@rems.de) och det inte möter något hinder på grund av skatte- eller handelsrättsliga lagringsskyldigheter.
 4. Information om användning av produkter med Connected-funktion
  Efter din registrering skickar våra produkter med Connected-funktion mätdata tillsammans med ett unikt enhets-ID till Microsoft Azure Cloud. Uppgifterna behandlas och lagras där. Dessutom överförs uppgifter för geopositionering tillsammans med mätdata och utvärderas via Google Geolocation API. Användaren kan hämta uppgifter och generera protokoll via vår serviceportal. Protokollet sparas av oss.
  Personuppgifter samlas in och behandlas för att fullgöra avtalet mellan vår kunder och deras slutkunder och för att skapa protokoll över det arbete som utförs med det använda verktyget. Om slutkunden har gett sitt samtycke, får vi de personuppgifter som samlas in av våra kunder. Den rättsliga grunden för detta är nödvändigheten för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR och artikel 49.1 b GDPR resp. samtycket från slutkunden enligt artikel 6.1 a GDPR och artikel 49. 1 a GDPR.
 5. Uppgiftsmottagare
  Uppgifterna överförs till Microsoft Irland, Nederländerna, Virginia, Kalifornien (Azure AD B2B) eller respektive serverplats, men även i vissa fall till USA eller Microsoft-företag i USA eller utanför Europa. Dessa tillhandahåller support- och underhållstjänster för Microsofts servrar inom EU. Det kan därför inte uteslutas att Microsoft USA kommer att få tillgång till dina personuppgifter. Ur dataskyddsrättslig synvinkel är USA inte ett säkert tredjeland med en dataskyddsnivå som motsvarar den i EU.
  Geopositioneringsdata överförs till Google Geolocation-tjänsten och Google Maps-tjänsten samt respektive serverplats för Google men även, vid behov, till USA eller Google-företag i USA eller utanför Europa. Dessa tillhandahåller support- och underhållstjänster för Googles servrar inom EU. Det kan därför inte uteslutas att Google USA kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Ur dataskyddsrättslig synvinkel är USA inte ett säkert tredjeland med en dataskyddsnivå som motsvarar den i EU.
  Ett individuellt avtal enligt artikel 28.6 GDPR ingicks med Microsoft och Google. Vidare har EU-standardavtal slutits med tjänsteleverantörerna, vilka syftar till att säkerställa en dataskyddsnivå som är anpassad till EU. Det kan i varje fall inte uteslutas att de behandlade uppgifterna blir åtkomliga utanför EU.

§11 Rekryteringsportal (recruitment.rems.de)

 1. Vi samlar in och lagrar personuppgifter från sökanden för att kunna genomföra ett ansökningsförfarande för lediga jobb, liksom vid initiativansökningar.
 2. För att ansöka om lediga jobb via vår rekryteringsportal behöver du ett personligt användarkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av formuläret. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter. De angivna uppgifterna behandlas för att hantera ansökningsförfarandet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 88.1 GDPR tillsammans med § 26.1 BDSG.
 3. Alla uppgifter i din ansökan registreras och behandlas för att välja ut den mest lämpliga sökanden för våra lediga jobb. Du bestämmer själv vilka uppgifter som behandlas av oss eftersom du själv initierar överföringen av uppgifterna. För att välja ut sökanden lämnas den respektive ansökan även vidare till ansvarig överordnad inom den respektive avdelningen. Även företagsrådet kan granska din ansökan för att kunna utöva sin medbestämmande- och kontrollrätt.
 4. Om ansökningsförfarandet leder till att ett anställningsavtal ingås med den sökande, kommer de uppgifter som angetts av den sökande att behandlas för att administrera anställningsförhållandet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 88.1 GDPR tillsammans med § 26.1 BDSG.
 5. Vi behandlar endast särskilda kategorier av personuppgifter om du har tillhandahållit dessa, så att vi kan behandla din ansökan i sin nuvarande form eller om det finns en lagstadgad skyldighet. Denna information kommer inte att behandlas i ansökningsförfarandet, såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet att göra det. Den rättsliga grunden för detta är artikel 9.2 b och e GDPR.
 6. Om det kommer till ett anställningsförhållande mellan dig och oss, kan vi utföra vidare behandling av de uppgifter som du har angett. Den vidare bearbetningen sker då för att kunna genomföra eller avsluta anställningsförhållandet. En anställning utan dina ansökningsuppgifter är inte möjligt. Den rättsliga grunden utgörs av artikel 88.1 GDPR tillsammans med § 26.1 BDSG.
 7. Om ett ansökningsförfarande inte leder till en anställning, raderas de uppgifter som angetts av den sökande senast fyra månader efter det att beslutet har meddelats. Skälet för detta är våra andra berättigade intressen, t.ex. dokumentationen av underlagsskyldigheten och bevisbördan för eventuella förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling.
 8. Om den sökande, trots att hen inte erbjudits anställning, är intresserad av andra potentiella jobb på företaget, inhämtar vi för detta ett samtycke från hen för den vidare behandlingen av uppgifterna. De tillhandahållna uppgifterna från den sökande kommer att raderas ett år efter samtycket, såvida inte sökanden återkallar sitt samtycke vid en tidigare tidpunkt. Det samma gäller för initiativansökningar.
 9. Återkallelsen ska skickas till de kontaktadresser som anges i § 1.

§12 Webbutik (företagskunder, https://www.rems.de)

 1. I våra webbutiker säljer vi endast till företagskunder. Våra kunder kan göra beställningar i utvalda länder. Du behöver då ett personligt användarkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av formuläret. Uppgifter som krävs för att hantera beställningen är markerade som obligatoriska fält. Alla andra uppgifter är frivilliga. Den rättsliga grunden för detta är nödvändigheten för att uppfylla ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR.
 2. Det är alltid möjligt att göra ändringar i användarkontot eller radera det.
 3. Vi raderar dina personuppgifter så snart du meddelar oss att du önskar det (t.ex. via e-post till dataprivacy@rems.de) och det inte möter något hinder på grund av skatte- eller handelsrättsliga lagringsskyldigheter.

§13 Marknadsföring per post

Om vi skickar ut reklam om våra produkter per post, sker en sådan behandling av dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f GDPR, för att kunna skicka ut intresseanpassad information och erbjudanden. Mottagare av denna marknadsföring kan när som helst invända mot framtida behandling av personuppgifter för dessa ändamål, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@rems.de. Vi kommer omedelbart att radera de aktuella uppgifterna från vår lista.

§14 Ingående och utförande av avtals-/leveransförhållanden

 1. I den mån leverantörer, kunder eller andra (potentiella) avtalspartner tillhandahåller personuppgifter (t.ex. namn på ansvarig kontaktperson) till oss, behandlar vi sådana uppgifter enligt artikel 6.1 b GDPR för att sluta ett avtal med avtalspartnern resp. genomföra åtgärder före avtalet.
 2. Vi raderar dina personuppgifter så snart du meddelar oss att du önskar det (t.ex. via e-post till dataprivacy@rems.de) och det inte möter något hinder på grund av skatte- eller handelsrättsliga lagringsskyldigheter.

§15 Vidarebefordran av uppgifter till tredje part

 1. En vidarebefordran av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges ovan förekommer inte. Dina personuppgifter vidarebefordrar vi endast till tredje part om du uttryckligen har lämnat ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR, om ett överlämnande är nödvändigt enligt artikel 6.1 f GDPR för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och det inte finns någon grund att anta att det förekommer ett övervägande skyddsvärt intresse för att inte vidarebefordra dina uppgifter, om det förekommer en rättslig förpliktelse till vidarebefordran enligt artikel 6.1 c GDPR samt att detta är tillåtet enligt lag och är nödvändigt för administrationen av avtalsförhållanden med dig enligt artikel 6.1 b GDPR. Om en tredje part anlitas av oss för behandling av personuppgifter, sker detta enligt artikel 28 GDPR.
 2. Om du gör en beställning i vår webbutik, tecknas ett eventuellt avtal med oss eller den utländska filial REMS GmbH & Co KG resp. koncernbolag REMS GmbH & Co KG som är ansvarig för din verksamhetsort, såsom anges i samband med beställningsförfarandet. Vid behov vidarebefordrar vi de uppgifter som krävs för att teckna och utföra ett avtal till den filial/koncernföretag som ansvarar för din beställning.
 3. I utvalda länder har du möjlighet att välja en återförsäljare som blir din kontaktperson på plats, inom ramen för din beställning i vår webbutik. Om du väljer detta, kan vi informera den valda återförsäljaren genom att vidarebefordra dina uppgifter.
 4. Vi samarbetar med externa speditörer för att hämta och skicka order, till exempel DPD, DHL. För att utföra denna tjänst överförs följande personuppgifter till speditören:
  • Förnamn, efternamn
  • Leveransadress, eventuella tillägg
  • Postnummer (för leverans till en DHL förpackningsanläggning)
  Den rättsliga grunden för detta är nödvändigheten för att uppfylla ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR.

  Om du lämnat samtycket till utlämningen av uppgifterna:
  • e-postadress (för paketmeddelande)
  Den rättsliga grunden för detta är ditt frivilligt lämnade samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR.

  Om du inte har samtyckt till att dina personuppgifter vidarebefordras, överförs ingen information till speditören. Vi vill påpeka att detta innebär att inget paketmeddelande eller ändring av leveransen från speditören är möjligt.

  För att förhindra att paketet aviseras av externa speditörer, måste din återkallelse göras direkt till speditören.
 5. Vi behandlar endast personuppgifter i länder där lagarna om skydd av personuppgifter ger samma skyddsnivå som i EU/EES. Såvida och i den utsträckning uppgifter i enstaka fall vidarebefordras till mottagare baserade utanför EU/EES, sker det på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

§16 Betalningssätt PayPal

 1. Vi erbjuder möjligheten att göra betalningar via PayPal på vår webbplats. PayPal är en tjänsteleverantör för online-betalningar som drivs av PayPal (Europe) S.à.rl et Cie., SCA, Boulevard Royal 22–-24, 2449 Luxemburg, Luxemburg. Genom att välja betalningssättet PayPal kan du genast utföra dina beställningar från ditt PayPal-konto. Det är också möjligt att göra betalningar med kreditkort via PayPal, även om du inte har ett PayPal-konto.
 2. Vi vidarebefordrar dina angivna personuppgifter och uppgifterna för din beställning till PayPal för att utföra betalningen av fakturabeloppet. Det rör sig normalt om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-adress samt andra uppgifter som är nödvändig för betalningen. Dessa används främst för identitets- och kreditkontroller, betalningsadministration och bedrägeriförebyggande åtgärder från PayPal. Den rättsliga grunden för detta är nödvändigheten för att uppfylla ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR.
 3. Vi kan inte påverka typen, omfattningen och syftet med behandlingen och raderingen av uppgifter som samlats in av tjänsteleverantören. Du har möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta PayPal. Invändningen påverkar inte de personuppgifter som är absolut nödvändiga för utförandet av betalningen.
 4. Du kan läsa mer information om typen och omfattningen av databehandlingen i PayPals integritetspolicy. Du hittar den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§17 Integrering av YouTube-videor

 1. Vi har integrerat YouTube-videor, som lagras och visas på YouTube-plattformen, på vår webbplats. YouTube är en plattform som ägs av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. När du har valt en YouTube-video som skapats och inbäddats av oss, kommer den att spelas upp i ”utökat dataskyddsläge”. Detta förutsätter ett elektroniskt samtycke enligt artikel 7 GDPR. Annars sker ingen överföring.
 2. När du väljer YouTube-videon får Google de uppgifter som nämns i § 3. Detta sker oavsett om du har ett Google-användarkonto eller inte. Om du har ett Google-användarkonto och är inloggad på ditt Google-användarkonto när du besöker vår webbplats, samordnas dessa uppgifter direkt med ditt Google-användarkonto.

  Om du inte vill att informationen ska slås samman med ditt Google-användarkonto, måste du logga ut från Googles användarkonto innan du väljer YouTube-videon. Google använder denna information för att skapa användarprofiler, men också för reklamändamål, marknadsundersökningar eller för att behovsanpassa sina webbplatser. Du har möjlighet att invända mot skapandet av sådana användarprofiler. Denna invändning måste dock lämnas in direkt till Google.
 3. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse att presentera vårt företag enligt artikel 6.1 f GDPR.
 4. Google följer kraven för skydd av personuppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz när det gäller insamling, användning, överföring, lagring och annan behandling av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz. Alla överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation är underkastad lämpliga garantier, såsom beskrivs i artikel 46 GDPR. Den rättsliga grunden för detta är kravet att uppfylla ett avtal med Google enligt artikel 6.1 b tillsammans med artikel 46.2 c GDPR.
 5. Mer information om typen och omfattningen av databehandling som utförs av Google finns på https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. Inställningar och annan information för skydda av dina personuppgifter framgår av https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ resp. https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§18 Integrering av Google Maps

 1. Vi använder Google Maps på vår webbplats. Google Maps är en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Denna tjänst gör det möjligt för oss att visa interaktiva kartor och för användaren att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt. Denna funktion är blockerad som standard. Den aktiveras först när du använder den aktivt. Detta förutsätter ett elektroniskt samtycke enligt artikel 7 GDPR.
 2. När du använder kartfunktionen får Google de uppgifter som nämns i § 3. Detta sker oavsett om du har ett Google-användarkonto eller inte. Om du har ett Google-användarkonto och är inloggad på ditt Google-användarkonto när du besöker vår webbplats, samordnas dessa uppgifter direkt med ditt Google-användarkonto.

  Om du inte vill att informationen ska slås samman med ditt Google-användarkonto, måste du logga ut från Googles användarkonto innan du använder kartfunktionen. Google använder denna information för att skapa användarprofiler, men också för reklamändamål, marknadsundersökningar eller för att behovsanpassa sina webbplatser. Du har möjlighet att invända mot skapandet av sådana användarprofiler. Denna invändning måste dock lämnas in direkt till Google.
 3. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse att presentera vårt företag enligt artikel 6.1 f GDPR.
 4. Google följer kraven för skydd av personuppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz när det gäller insamling, användning, överföring, lagring och annan behandling av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz. Alla överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation är underkastad lämpliga garantier, såsom beskrivs i artikel 46 GDPR. Den rättsliga grunden för detta är kravet att uppfylla ett avtal med Google enligt artikel 6.1 b tillsammans med artikel 46.2 c GDPR.
 5. Mer information om typen och omfattningen av databehandling som utförs av Google finns på https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. Inställningar och annan information för skydda av dina personuppgifter framgår av https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ resp. https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§18 Integrering av BING Maps

 1. Vi använder Bing Maps på vår webbplats. Bing Maps är en tjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Denna tjänst gör det möjligt för oss att visa interaktiva kartor och för användaren att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt. Denna funktion är blockerad som standard. Den aktiveras först när du använder den aktivt. Detta förutsätter ett elektroniskt samtycke enligt artikel 7 GDPR.
 2. När du använder kartfunktionen får Microsoft de uppgifter som nämns i § 3. Detta sker oavsett om du har ett Microsoft-användarkonto eller inte. Om du har ett Microsoft-användarkonto och är inloggad på ditt Microsoft-användarkonto när du besöker vår webbplats, samordnas dessa uppgifter direkt med ditt Microsoft-användarkonto.

  Om du inte vill att informationen ska slås samman med ditt Microsoft-användarkonto, måste du logga ut från Microsofts användarkonto innan du använder kartfunktionen. Microsoft använder denna information för att skapa användarprofiler, men också för reklamändamål, marknadsundersökningar eller för att behovsanpassa sina webbplatser. Du har möjlighet att invända mot skapandet av sådana användarprofiler. Denna invändning måste dock lämnas in direkt till Microsoft.
 3. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att presentera våra affärspartner i den webbaserade karttjänsten enligt artikel 6.1 f GDPR.
 4. Microsoft följer kraven för skydd av personuppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz när det gäller insamling, användning, överföring, lagring och annan behandling av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz. Alla överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation är underkastad lämpliga garantier, såsom beskrivs i artikel 46 GDPR. Den rättsliga grunden för detta är kravet att uppfylla ett avtal med Google enligt artikel 6.1 b tillsammans med artikel 46.2 c GDPR.
 5. Mer information om typen och omfattningen av databehandling som utförs av Microsoft finns på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
 6. Inställningar och annan information för skydda av dina personuppgifter framgår av: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST.

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsinformation till aktuella verkliga och rättsliga förutsättningar. Du kan när som helst hämta och skriva ut den aktuella dataskyddsinformationen på vår webbplats.