REMS – fackhandelspartner. Förstklassig rådgivning för nöjda kunder.

Enbart kunder som får kompetent rådgivning får den individuellt bästa, ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för framtida uppgifter. Därför anser REMS att det är viktigt att utbilda både sina egna REMS konsulter och personalen i fackhandeln. I REMS utbildningscentrum står moderna och komplett utrustade demonstrations-, utbildningsoch konferenslokaler till förfogande på 1.600 kvadratmeter. Utbildningen har en praktisk betoning och ger medarbetarna i klar och tydlig form en bred bas och hög fackkompetens för produktrådgivning och framgångsrik försäljning. Den detaljerade försäljningsdokumentationen med uppgifter om all nödvändiga produktinformation ger en snabb översikt över produkturvalet och ligger till grund för en enkel och tidssparande offerering. Detta partnerskap med fackhandeln garanterar även användaren en kvalificerad, omfattande produktrådgivning och utmärkt service


REMS utbildningscentrum i Waiblingen utanför Stuttgart.
 
 
 
 

Moderna och komplett utrustade demonstrationslokaler: REMS ger medarbetarna hos fackhandlare många möjligheter att lära känna produkterna.