REMS – mer än 110 år på toppen av de tekniska framstegen. En utveckling som aldrig står stilla.

REMS grundades år 1909 och utvecklar sedan dess produkter för rörbearbetning, I början tillverkades handburna verktyg, därefter följde maskiner och elektriska verktyg. Företagets grundare Christian Föll ställde kravet “REMS måste vara bättre” och detta har alltid varit målsättningen för allt handlande. Idag är REMS en av de ledande tillverkarna av maskiner och verktyg för bearbetning av rör. REMS utvecklingsingenjörer har innovativa, vägvisande idéer för att underlätta vardagen för installationsproffsen. De ställer höga krav på sitt arbete och har omfattande praktisk erfarenhet. Experter från alla företagets områden ser till att varje möjlighet att förbättra produkterna utnyttjas inom utvecklingen av nya produkter. På så sätt tillverkas perfekta verktyg som tål krävande arbeten på byggarbetsplatser. REMS produkter är mycket upp skattade och används över hela världen på grund av sin avancerade teknik och sin höga kvalitet. Handeln och användare drar fördel av detta. Gång på gång lyckas REMS hålla sig i täten på grund av sina innovativa produkter. Många patent inom landet och utomlands understryker detta.


Genom att använda modern teknik vid konstruktionen och utvecklingen står kvaliteten på REMS produkter redan från början i förgrunden: säker användning, robust utförande, enkel manövrering, lång hållbarhet.

Nya idéer, teknisk förbättring och REMS hör ihop: t. ex. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Multi-Push – produkter som revolutionerar tekniken.