REMS – starka på marknaden tack vare konsekvent produkt- och försäljningspolitik.

Grunden för REMS starka position på marknaden är de tekniskt avancerade och kvalitativt högvärdiga produkterna samt det snäva produktprogram som koncentrerar sig på omsättningsstarka produkter, liksom de konkurrenskraftiga priserna som är möjliga tack vare rationell, kostnadseffektiv egenproduktion.
 
I medelpunkten för försäljningspolitiken står alltid principen att enbart sälja REMS produkter via fackhandlare. Detta stöds av REMS på ett flertal sätt. Konsulter med demonstrationsbilar genomför utbildningar på plats och demonstrerar REMS produkter på gruppbesök, butiksdisken eller när olika företag ställer ut. De hjälper till vid valet av verktyg och hittar de bekvämaste, pålitligaste och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningarna i varje fall.


Den konsekventa försäljningspolitiken är baserad på långfristiga resultat, förtroende och förutsebarhet.

På så sätt lär installatörer känna produkterna i praktiken: REMSkonsulter har tillgång till demonstrationsbilar och kan demonstrera maskiner och verktyg i dagliga situationer, direkt på bygget.