Impressum

REMS GmbH & Co KG
Stuttgarter Straße 83
D-71332 Waiblingen

Telefon +49 7151 1707-0
Telefax +49 7151 1707-110
E-mail info@rems.de
Internet www.rems.de

Säte Waiblingen
Domstolsforum: Amtsgericht Stuttgart HRA 728253
VAT-Nr. DE259146804

Behörig företrädare

Föll GmbH
Säte Waiblingen
Domstolsforum: Amtsgericht Stuttgart HRB 260321
Verkställande direktör:
Dr. Ing. Christoph Föll-Laubengeiger
Dr. Ing. Rudolf Wagner

Vi levererar uteslutande med våra försäljnings- och leveransvillkor som grund. Dessa kan på begäran fås från oss.

Ritningar, bilder, mått, vikter, normer och övriga uppgifter gäller utan förbindelse. Den effekt som omnämns är upptagningseffekten. Vi förbehåller oss alla rättigheter.

Denna Internet-sida skyddas av upphovsrätten. De rättigheter som upphovsrätten rättfärdigar, särskilt översättning, kopiering, användning av bilder, radiosändning, återgivning på fotomekaniska eller liknande sätt, samt att spara i databearbetningsanläggningar förbehålls, även för utdrag härav.

Försäljning endast i fackhandeln.

Ansvarshänvisning

Trots noggrann kontroll av innehållet övertar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. För innehållet på de länkade sidorna är uteslutande den som driver dessa sidor ansvarig.