Över 20 000 handelspartners i Europa: REMS produkter kan fås överallt, direkt på plats.

Innovativa produkter och en hög kvalitetsstandard öppnar upp nya marknader för REMS. Under de senaste åren har försäljningsområdet kontinuerligt byggts ut och utökats. Pålitliga handelspartners i och utanför Europa garanterar att allt fler kunder övertygas av REMS kvalitet.


I Europa är REMS en förebild avseende kvalitet – försäljningen sker genom ett täckande nätverk av pålitliga handelspartners i hela Europa som får hjälp av över 200 välutbildade REMS konsulter.

Försäljningsfilialer i många länder ger optimala villkor för användare och fackhandel.