REMS POLSKA Sp. z o.o.

REMS ESPAÑA, S.A.

REMS S.r.l.

REMS Česká republika s.r.o.

REMS SARL

REMS (UK) Ltd.

REMS Scandinavia A/S

REMS POLSKA Sp. z o.o.

REMS ESPAÑA, S.A.

REMS S.r.l.

REMS SARL

REMS (UK) Ltd.

REMS Scandinavia A/S

Ansvarsåtagande

Ansvarsåtagande
REMS är den första systemoberoende maskin och verktygstillverkaren som har slutit ett avtal om ansvarsåtagande för pressverktyg.
 
Avtal om ansvar föreligger med:
 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nedan kallat “ZVSHK”,
 
Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e. V.,
Weberstraße 33, D-53113 Bonn,
nedan kallat “BHKS”
 
Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
nedan kallat “VDKF”,
 
Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
nedan kallat “suissetec”.
 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) och Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) har slutit avtal om ansvar med REMS GmbH & Co KG (REMS) för radialpressverktyg

          - hånd-radialpresse REMS Eco-Press
          - akku-radialpresse REMS Mini-Press ACC
          - akku-radialpresse REMS Mini-Press 22 VACC
          - akku-radialpresse REMS Mini-Press S 22 V ACC
          - elektrisk radialpresse REMS Power-Press SE
          - elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press
          - elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
          - akku-radialpresse REMS Akku-Press
          - akku-radialpresse REMS Akku-Press ACC
          - akku-radialpresse REMS Akku-Press 22 VACC
          - akku-radialpresse REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
          - REMS presstænger
          - REMS pressringe
          - REMS presstænger Minii
 
Avtal om ansvar har slutits. REMS är den första systemoberoende maskin- och verktygstillverkaren som har slutit ett avtal om ansvar för pressverktyg. Avtalet slöts baserat på ett framgångsrikt partnerskapssamarbete mellan REMS och hantverksföreningar och industrin samt deras organisationer.
 
Alla hantverkare/hantverkarföretag (nedan kallade “SHK-företag”) har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med ZVSHK om de vid tidpunkten för skadanvar medlemmar i respektive förbund för sanitär-, värme- och ventilation och de är anslutna till ett ZVSHK-anslutet förbund.
 
Alla företag inom byggnadsteknik (nedan kallade "BTGA -företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med BHKS om de vid tidpunkten för skadan var medlemmar i respektive industriförbund för teknisk byggnadsutrustning och därmed direkta medlemmar i BTGA eller indirekta medlemmar i BTGA.
 
Alla kylanläggningstillverkare resp. specialistföretag (nedan kallade “kyl- och ventilationsföretag”) har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med VDKF om de vid tidpunktenför skadan var fullvärdiga medlemmar.
 
Alla företag inom byggnadsteknik (nedan kallade “TGA-företag”) har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med suissetec om de vid tidpunkten för skadan var medlemmar i suissetec.
 
Om de omnämnda radialpressverktygen uppvisar ett konstruktions-, fabrikationseller materialfel eller om bruksanvisningen är felaktig och det pga. detta uppstår skada hos arbetsgivaren som SHK-företaget, kyl-värme-företaget eller TGA-företaget ansvarar för, påtar sig REMS dessutom ansvaret för följderna av otätheter enligt uppgifterna i detta avtal om ansvar, oavsett gällande lagar.
 
Avtalet om ansvar gäller oberoende av vilket pressmuffsystem som pressas med REMS pressverktyg. Den senaste versionen av lämpligheten av REMS pressverktyg för pressmuffsystem finns att läsa på Internet: www.rems.de → Svensk → Downloads → Produktkataloger, brochurer → REMS katalog.
 
För ytterligare frågor, var god kontakta
Torben Kristiansen: torben.kristiansen@rems.de.