Tekniska godkännanden


Tillverkaren av pressverktyget är den som måste fastställa pressverktygets lämplighet. Därutöver har lämpligheten av REMS pressverktyg bekräftats av systemproducenter/-försäljare eller av en oberoende teknisk provningsanstalt.
 
Godkännanden av systemproducenter/-försäljare
 
Över 90 % av producenterna/försäljarna till de nämnda pressmuffsystemen har testat REMS presstänger och bekräftat lämpligheten för sitt pressmuffsystem.
 
Godkännanden av oberoende tekniska provningsanstalter
 
För ytterligare pressmuffsystem har lämpligheten bekräftats av oberoende tekniska provningsanstalter.
 
TÜV-bedömning
 
Bedömning från TÜV har utfärdats för Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-’profipress’, Viega-’profipress G’, Viega-’sanfix P’, Viega-’sanpress’, Viega-’Viegatherm P’, Wavin Tigris. TÜV bedömningarna bekräftar att pressverktygen från REMS är lämpliga för att göra systemanpassade pressförbindningar för dessa system.
 
Bedömning enligt DVGW W 534 (dricksvatten)
 
Pressförbindningar som tillverks med REMS pressverktyg provades av Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt och Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen i enlighet med DVGW-arbetsblad W 534. Dessa materialprovningsanstalter är godkända av DVGW att genomföra detta test. Ett representativt genomsnitt av pressförbindningar av pressmuffsystemen Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe och Viega Profipress har blivit testade. Provningarna ledde till resultatet att REMS pressverktyg är lämpliga för tillverkning av felfria systemkonforma pressförbindningar enligt de här systemen.
 
Bedömning enligt DVGW VP 614 / 625 resp. prEN 1254-7 (Gas)
 
Pressförbindningar som tillverkats med REMS pressverktyg provades av TÜV Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen resp. av DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe enligt DVGW-regelverket VP 614/625 resp. av BSI (UK) enligt prEN 1254-7. Ett representativt genomsnitt av pressförbindningar av pressmuffsystemen Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit Fosta G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS) testades. Provningarna ledde till resultatet att REMS pressverktyg är lämpliga för tillverkning av felfria systemkonforma pressförbindningar enligt de här systemen.